portfolio site templates

Konstruktionsgruppe Bauen Latvija

Kompetence transporta infrastruktūras projektēšanā, būvuzraudzībā, ekspertīzēs un inženiera konsultācijās

Uzņēmums SIA „Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” kopš 2004. gada saviem klientiem sniedz kvalitatīvus transporta infrastruktūras (dzelzceļa, autoceļu, ielu un laukumu) projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības, projektu vadības un inženieru konsultāciju pakalpojumus.
Mobirise

PROJEKTU VADĪBA UN BŪVUZRAUDZĪBA

Uzņēmums piedāvā kompetentus dzelzceļa un autotransporta infrastruktūras projektu vadības un būvuzraudzības pakalpojumus. Būvuzraugu komanda nodrošina būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un darbu veikšanas tehnoloģijām, nodrošinot pasūtītāja tiesības un intereses visā būvdarbu veikšanas procesā.
Uzņēmumam ir liela pieredze un kompetence būvobjektu realizācijā un līgumu vadīšanā saskaņā ar Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) izstrādātajiem Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā un Sarkanā grāmata).

Mobirise

PROJEKTĒŠANA UN AUTORUZRAUDZĪBA

Uzņēmuma darbinieku komanda ir pieredzējusi un gatava izstrādāt jebkuras sarežģītības pakāpes dzelzceļa un autotransporta infrastruktūras, autoceļu, ielu un laukumu tehnisko projektu atbilstoši katra klienta iecerēm un vajadzībām.
Projektēšanas pakalpojumā ietilpst konsultācijas, tehnisko noteikumu pieprasīšana atbildīgajās institūcijās, projekta izstrāde, projekta saskaņošana atbildīgajās institūcijās un nodošana klientam. Nepieciešamības gadījumā veicam arī projekta autoruzraudzību un nodrošinām konsultācijas būvniecības laikā.

Mobirise

INŽENIERU KONSULTĀCIJAS

Uzņēmums saviem klientiem sniedz inženieru konsultācijas šādos jautājumos:
- Izpētes un tehniski – ekonomiskie pamatojumi;
- Dzelzceļa radīto risku novērtēšana;
- Projektēšana un autoruzraudzība;
- Būvprojektu ekspertīze;
- Projektu vadība un būvuzraudzība;
- Būvobjektu ekspertīze;
- Būvniecības līgumu vadība atbilstoši FIDIC līguma nosacījumiem;
- Starptautiski finansēto projektu pārbaude un novērtēšana.

Mūsu galvenā vērtība ir pieredzējusi darbinieku komanda, kas profesionāli un atbildīgi veic jebkura apjoma un sarežģītības projekta izpildi. Kopš uzņēmuma dibināšanas mūsu darbinieki ir ieguvuši lielu pieredzi apjomīgu un sabiedrībai nozīmīgu projektu realizācijā. 

Nozīmīgākie projekti

  • Būvuzraudzības veikšana projektā "Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā"
  • Būvuzraudzības veikšana projektā "Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra - Veselības iela - Stropu ciems, Daugavpilī"
  • Būvprojekta Sliežu ceļu daļas izstrāde "Papildus infrastrukturas būvniecība Krievu salā. Sliežu ceļi";
  • Tehnisko risinājumu izstrāde, ietekmes uz vidi novērtējums, izmaksu - ieguvumu analīze Baltijas dzelzceļa transporta projektā „Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums”;
  • Būvuzraudzības veikšana un līguma vadīšana atbilstoši Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) izstrādātajiem Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata) projektā “Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”;
  • Projekta uzraudzība atbilstoši FIDIC Dzeltenā grāmatas nosacījumiem projektā “Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju”;
  • Šaursliežu dzelzceļa ekspozīcijas attīstībā Ventspilī– “Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa, kā kultūrvēsturiska objekta attīstība: iekļaušana Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā tūrisma apritē”;
  • Vairāku tramvaja līnijas posmu rekonstrukciju projektos Liepājā, uzņēmums sniedza būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši FIDIC Sarkanās grāmatas nosacījumiem.

Mūsu klienti un sadarbības partneri

VAS “Latvijas dzelzceļš”
SIA “Liepājas tramvajs”
AS "Daugavpils satiksme" 
VAS “Latvijas Valsts ceļi”
Satiksmes ministrija
Ventspils Brīvostas pārvalde
Pilsētu un novadu pašvaldības
Starptautiskās finanšu un to pārraudzības institūcijas

Mobirise
 

 

Adrese

Maskavas iela 240-3, 522. kab. 
Rīga, Latvija, LV-1063

Kontakti

+(371) 67524170
arnis.skrastins@kb-l.lv
liene@kb-l.lv