Projektu vadība un būvuzraudzība

Projektēšana un autoruzraudzība

Inženieru konsultācijas

Projektu vadība un būvuzraudzība

Uzņēmums piedāvā kompetentus dzelzceļa infrastruktūras projektu vadības un būvuzraudzības pakalpojumus. Būvuzraugu komanda nodrošina būvdarbu izpildes un būvizstrādājumu kvalitātes atbilstību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un darbu veikšanas tehnoloģijām, nodrošinot pasūtītāja tiesības un intereses visā būvdarbu veikšanas procesā.
Jāuzsver, ka uzņēmumam ir īpaši liela pieredze un kompetence būvobjektu realizācijā un līgumu vadīšanā saskaņā ar Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) izstrādātajiem Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā un Sarkanā grāmata), kuri aizvien vairāk tiek piemēroti Eiropas Savienības (ES) līdzfinansētajos projektos.

Projektēšana un autoruzraudzība

Uzņēmuma darbinieku komanda ir pieredzējusi un gatava izstrādāt jebkuras sarežģītības pakāpes dzelzceļa infrastruktūras, autoceļu, ielu un laukumu tehnisko projektu atbilstoši katra klienta iecerēm un vajadzībām.
Projektēšanas pakalpojumā ietilpst konsultācijas, tehnisko noteikumu pieprasīšana atbildīgajās institūcijās, projekta izstrāde, projekta saskaņošana atbildīgajās institūcijās un nodošana klientam. Nepieciešamības gadījumā veicam arī projekta autoruzraudzību un nodrošinām konsultācijas būvniecības laikā.

Inženieru konsultācijas

Uzņēmums saviem klientiem sniedz inženieru konsultācijas šādos jautājumos:
 Izpētes un tehniski – ekonomiskie pamatojumi;
 Dzelzceļa radīto risku novērtēšana;
 Projektēšana un autoruzraudzība;
 Būvprojektu ekspertīze;
 Projektu vadība un būvuzraudzība;
 Būvobjektu ekspertīze;
 Būvniecības līgumu vadība atbilstoši FIDIC līguma nosacījumiem;
 Starptautiski finansēto projektu pārbaude un novērtēšana;

PAR MUMS

Uzņēmums SIA „Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” savu darbību uzsāka 2004. gadā un saviem klientiem sniedz kvalitatīvus transporta infrastruktūras (dzelzceļa infrastruktūras, autoceļu, ielu un laukumu) projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības, projektu vadības un inženieru konsultāciju pakalpojumus.

Mūsu vīzija

Mūsu uzņēmuma mērķis – klientu apmierinātība ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un darba rezultātiem.