Par mums

Example Of About Us Page

Par mums

Uzņēmums SIA „Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” savu darbību uzsāka 2004. gadā un saviem klientiem sniedz kvalitatīvus transporta infrastruktūras (dzelzceļa infrastruktūras, autoceļu, ielu un laukumu) projektēšanas, autoruzraudzības, būvuzraudzības, projektu vadības un inženieru konsultāciju pakalpojumus. Vairāk informācijas par mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem skatīt mājas lapas sadaļā PAKALPOJUMI.

Mūsu galvenā vērtība ir pieredzējusī darbinieku komanda, kas profesionāli un atbildīgi veic jebkura apjoma un sarežģītības projekta izpildi. Kopš uzņēmuma dibināšanas mūsu darbinieki ir ieguvuši lielu pieredzi apjomīgu un sabiedrībai nozīmīgu projektu realizācijā. Savu zināšanu un profesionālo līmeni uzņēmuma darbinieki paaugstina, apgūstot jaunākās tendences savā nozarē, apmeklējot dažādus seminārus un izstādes.

Mūsu uzņēmuma mērķis – klientu apmierinātība ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un darba rezultātiem.

Projektēšana un autoruzraudzība
Projektu vadība un būvuzraudzība
Inženieru konsultācijas

Lielākie un interesantākie projekti

Uzņēmuma izaugsmes pamatā ir iegūtās atzinības un augstais novērtējums no klientu un sadarbības partneru puses par ieguldīto darbu.:

  • Viens no lielākajiem uzņēmuma lepnumiem ir dalība kā pilnsabiedrības biedram Baltijas dzelzceļa transporta projektā „Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums”, kurā uzņēmums kopš 2014. gada līdz pat šim brīdim sniedz pakalpojumus augstā profesionālā līmenī, ievērojot pasūtītāja līgumā noteiktās prasības;
  • Esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes par laika posmā no 2010.- 2015. gadam kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem vērienīgā, vairāk nekā 100 miljonus eiro vērtā projektā “Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”, kura ietvaros uzņēmums veica būvuzraudzību un līguma vadīšu atbilstoši Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) izstrādātajiem Būvniecības darbulīguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata);
  • Laika posmā no 2014.- 2015. uzņēmums piedalījās vairāk nekā 24 miljonus eiro vērtā projekta “Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju” realizācijā, kurā uzņēmums veica projekta uzraudzību atbilstoši FIDIC Dzeltenā grāmatas nosacījumiem;
  • 2011. gadā ar lielu lepnumu saņēmām Ventspils mēra Aivara Lemberga pasniegto GRAND PRIX par uzņēmuma ieguldīto darbu šaursliežu dzelzceļa ekspozīcijas attīstībā Ventspilī “Vienīgā Baltijā vēsturiski saglabātā 600 mm šaursliežu dzelzceļa, kā kultūrvēsturiska objekta attīstība: iekļaušana Ventspils transporta struktūrā un starptautiskā tūrisma apritē”.
  • Savu profesionālo līmeni esam paaugstinājuši, piedaloties vairāku tramvaja līnijas posmu rekonstrukciju projektos Liepājā, kuros uzņēmums sniedza kvalitatīvus būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši FIDIC Sarkanās grāmatas nosacījumiem.

Vairāk informācijas par mūsu realizētajiem projektiem skatīt mājas lapas sadaļā PROJEKTI.

Mūsu galvenie klienti ir