simple web templates

Nozīmīgākie projekti

Mobirise

„Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums”

2014. - 2017.gads
SIA "Konstruktionsgruppe Bauen Latvija" kā pilnsabiedrības biedrs, veica tehnisko risinājumu izstrādi, ietekmes uz vidi novērtējumu un izmaksu - ieguvumu analīzi.
 

Mobirise

“Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”

2010.- 2015. gads
Perojekta ietvaros tika sniegti būvuzraudzības un līguma vadīšas pakalpojumi atbilstoši Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (FIDIC) izstrādātajiem Būvniecības darbu līguma noteikumiem (Dzeltenā grāmata).

Mobirise

"Tramvaja līnijas un pieguļošās teritorijas kompleksa pārbūve Liepājā"

2017. -2019.gads (turpinās)
Projekta ietvaros tiek sniegti būvuzraudzības pakalpojumi. 
Projekts ietver - tramvaja sliežu, kontakttīkla infrastruktūras pārbūvi, tilta, ielu un inženierkomunikāciju pārbūvi.
 

Mobirise

"Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā no 18.novembra - Veselības iela - Stropu ciems, Daugavpilī" 

2017. -2019.gads (turpinās)
Projekta ietvaros tiek sniegti būvuzraudzības pakalpojumi.  
Projekts ietver - tramvaja sliežu, kontakttīkla infrastruktūras izbūvi, ielu un inženierkomunikāciju pārbūvi. 

Mobirise

Būvprojekts "Liepājas ostas dzelzceļa pievedceļu pārbūve un atjaunošana" 

2018.gads
Izstrādāts tehniskais projekts.

Mobirise

Būvprojekts "Papildus infrastrukturas būvniecība Krievu salā. Sliežu ceļi" 

2017.-2018.gads
Izstrādāta būvprojekta sliežu ceļu daļa.
Dzelzceļa infrastruktūras pārbūve objektam ar valsts reģistrācijas Nr. 486, Rīgā, Eksportostas teritorijā

2018.-2019.gads
Būvprojekta izstrāde

Autotransporta ceļa pārbūve posmā no prāmju termināļa līdz dzelzceļa pārbrauktuvei

2018.gads
Būvuzraudzības veikšana

“Beramkravu terminālis” Krievu salā 

2018.gads
Būvprojekta arhitektūras TS, ĢP sadaļas un DOP izstrādes vadība

VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga” KP6 pārbaužu kontrolpunkta aprīkošana ar radiācijas kontroles iekārtu

2018.gads
Būvprojekta izstrāde 

Gājēju pārejas ierīkošana dzelzceļa posmā Garkalne- Krievupe km 25,5


2018.gads
Būvprojekta izstrāde

Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupes un Driksas upi Jelgavas pilsētā

2017.gads
Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma izstrāde 

Savienojošā ceļa izbūve starp Ventspils brīvostas piestātnes Nr. 12 teritoriju un zemes gabalu Fabrikas ielā 6C, Ventspilī

2017.gads
Būvprojekta daļas izstrāde

SIA ”Ostas ”Lejasvoleri”” dzelzceļa infrastruktūras ierīkošana


2015.-2017..gads
Būvprojekta izstrāde

Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju

2014.-2015.gads
Inženiera funkcija un līguma vadība saskaņā ar FIDIC (Dzeltenā grāmata)

Tramvaja līnijas renovācija Klaipēdas ielas posmā no Robežu ielas līdz Tukuma ielai, Liepājā

2015.gads
Būvuzraudzības veikšana un inženiera funkcija saskaņā ar FIDIC (Sarkanā grāmata)

Tramvaja līnijas renovācija Rīgas ielas posmā no 1905. gada ielas līdz īpašumam Rīgas iela 58, Rīgas iela 54a”

2015.gads
Būvuzraudzības veikšana un inženiera funkcija saskaņā ar FIDIC (Sarkanā grāmata)

Tramvaja līnijas renovācija un pagarināšana līdz Ezerkrastam 

2012.-2013.gads
Būvuzraudzības veikšana un inženiera funkcija saskaņā ar FIDIC (Sarkanā grāmata)

Vēsturiski piesārņotās vietas “Liepājas karostas kanāls” projektēšanas un sanācijas darbi

2014.gads

Mobirise
 

 

Adrese

Maskavas iela 240-3, 522.kab.
Rīga, Latvija, LV-1063

Kontakti

+(371) 67524170
arnis.skrastins@kb-l.lv
liene@kb-l.lv