Single Blog Title

Rail Baltica Latvija

Uzņēmuma izaugsmes pamatā ir iegūtās atzinības un augstais novērtējums no klientu un sadarbības partneru puses par ieguldīto darbu.:

  • Viens no lielākajiem uzņēmuma lepnumiem ir dalība kā pilnsabiedrības biedram dzelzceļa transporta projektā „Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizēta tehniskā izpēte un ietekmes uz vidi novērtējums”, kurā uzņēmums kopš 2014. gada līdz pat šim brīdim sniedz pakalpojumus augstā profesionālā līmenī, ievērojot pasūtītāja līgumā noteiktās prasības;